Aktuality

Úspěšní řešitelé

Přírodovědný klokan se letos vydařil...

Přes nepříznivé okolnosti způsobené koronavirem, se někteří naši žáci zúčastnili soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Velká pochvala patří žákům 9. třídy Martinu Daňkovi a Šimonu Sehnalovi za společné umístění na děleném 3. místě. Blahopřejeme.


17.12.2020 | Mgr. Jakub Velecký