Aktuality

Žák roku

Slavnost na radnici

V pondělí 24. 6. byly předány výroční ceny nejlepším žákům ze svitavských škol.

gallery

Náš Ondřej Partyš je žákem 9. A. Nepůsobí na první pohled nijak výjimečně. Je to nenápadný a tichý chlapec se srdečným úsměvem, který se vždy chová velice skromně a zdvořile. Ale věřte, je to velice zajímavá osoba.

Ondra patří k šikovným a pracovitým žákům ve třídě. Pokud ho někdo požádá o pomoc, rád mu vyhoví. Po celou dobu školní docházky plní zodpovědně své povinnosti. Jeho prospěch je vynikající, opakovaně prospívá s vyznamenáním a většinou se samými jedničkami. Letos úspěšně složil přijímací zkoušky a byl přijat na Gymnázium Svitavy.

Ondřeje nezdobí žádný dlouhý seznam vyhraných soutěží, nemá za sebou ani desítky poražených soupeřů. Ondrův život je spíše každodenním soubojem se sebou samým. Kvůli své diagnóze musí přemáhat občasné úzkosti a nejistoty. Ondra je ukázkou zdařilé inkluze. Přesto, že mu byla přidělena asistentka pedagoga, naučil se školní život zvládat samostatně, poctivě a je tak příkladem pro mnohé svoje spolužáky. Jeho vynikající výsledky nejsou zapříčiněny žádnými úlevami v učivu, nýbrž zásluhou jeho pečlivosti, důslednosti a výborné přípravy do školy. Ondra v naší škole postupně nabýval stále větší sebevědomí, jak rostl, formovala se a stabilizovala i jeho povaha. V devátém ročníku již v podstatě uvolnil ruce své paní asistentce, aby se mohla věnovat jiným žákům, kteří ji potřebovali více než on.

Jak již bylo řečeno, Ondra bude pokračovat studiem na svitavském gymnáziu. A tak mu přejeme, aby se mu i nadále dařilo. A aby úspěšně zvládal všechny nástrahy školního i osobního života.

 


24.06.2024 | Mgr. Jakub Velecký