Aktuality

Ekoznámka

Úspěch našich výtvarníků

Žáci druhého stupně naší školy se každoročně účastní výtvarné soutěže “Ekoznámka”, kterou vyhlašuje starosta města spolu s odborem životního prostředí městského úřadu.

Samotný název napovídá, že jde o soutěž s ekologickou tematikou a děti v ní kreslí nebo malují své obrázky jako návrhy na poštovní známky.

Mohou si vybrat z několika podtémat. Někdo se zajímá o problematiku čistoty ovzduší nebo vody, jiný chce svým obrázkem upozornit na důležitost správného třídění odpadu, další rád kreslí zvířata, naše město nebo příměstskou krajinu. Jednoduše hezkých obrázků v hodinách výtvarné výchovy vzniká spousta. Z nich potom porota vybírá ty nejlepší v jednotlivých tematických kategoriích. 

Letos se v soutěži dařilo nejvíce našim osmákům a deváťákům. Tady jsou všichni naši ocenění výtvarně nadaní žáci. 


Francesco Novotný 8. A - absolutní vítěz bez rozdílu kategorie

Tereza Kynclová 8. A - první místo v kategorii “Voda ve všech podobách”

Polina Klass 9.A - první místo v kategorii “Město Svitavy”

Bibiana Štepanovská 9. A - první místo v kategorii “Ovzduší”

Kamila Bratinová 9. B - první místo v kategorii “Třídění odpadu”

Victoriie Polska 9. B - první místo v kategorii “Životní prostředí a my”

 

Všem ještě jednou moc gratulujeme k jejich úspěchu a přejeme jim krásné léto a hezké prožití zasloužených prázdnin. 


03.07.2024 | Mgr. Miroslava Báčová