Výchovný poradce

Mgr. Jitka Svojanovská

Konzultační hodiny:

 • úterý:      10:40 - 11:25
 • čtvrtek:   10:40 - 11:25
 • pátek:       9:45 - 10:30
 • místnost ŠPP (v přízemí vlevo), nebo v 2. poschodí kabinet Čj / knihovna

Činnost výchovného poradce:

 • koordinace poradenských služeb ve škole (vedoucí ŠPP);
 • kariérní poradenství a pomoc při výběru střední školy;
 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami; 
 • řešení problémů spojených se školní docházkou nebo se školním neúspěchem;
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků;
 • metodická podpora pedagogickým pracovníkům;
 • předávání a poskytování odborných informací;
 • shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu o ochraně osobních údajů.
   

 

 

 


Mgr. Jitka Svojanovská