Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce pomáhá rodičům a zejména žákům při volbě následné školy, radí s přihláškami a přijímacím řízením. Je kompetentní k pomoci v oblastech výchovné a vzdělávací problematiky.

Výchovná poradkyně: Mgr. Vladimíra Kotasová

Konzultační hodiny:
úterý 12:35 - 13:20
středa 13:25 - 14:10
čtvrtek 12:35 - 13:20

Pracovna výchovného poradce se nachází v zadním traktu budovy vlevo od schodiště k tělocvičně.

Paní Mgr. Vladimíra Kotasová je současně vedoucí Školního poradenského pracoviště (více zde).

Informace o přijímacích zkouškách zde.

Prevence šikany pro rodiče


Mgr. Jakub Velecký