Úřední deska

Úřední deska

Důležité dokumenty a odkazy.

 

Dokumenty ke stažení

 

Důležité odkazy

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Obecné nařízení GDPR

Škola zpracovává osobní údaje zákonným způsobem, tedy buď na základě zákona (právního předpisu), v zájmu splnění právní povinnosti školy, nebo na základě souhlasu zákonného zástupce.
Každý, jehož osobní údaje škola zpracovává má právo o tom být informován, má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na námitku, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely.

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

V souladu se článkem 37 odst. 7 obecného nařízení GDPR oznamujeme jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a uvádíme kontaktní údaje. Na základě smlouvy uzavřené mezi městem Svitavy a ZŠ Svitavy, nám. Míru 73 ze dne 11. 5. 2018 je pověřencem jmenována paní Mgr. Iva Kumhálová.
Kontakt: iva.kumhalova@svitavy.cz; tel: 461550308, 730 183 898

 

Poskytnuté informace za rok 2019

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Odpověď na žádost ze dne 17. 9. 2019, týkající se zveřejnění nespecifikované smlouvy.


Mgr. Jakub Velecký