Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

INFORMACE K ZÁPISU A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

1. TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:
Termín: úterý 23. dubna 2024 od 14:00 do 17:30 hodin 
Místo:
ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73, 1. patro
Stačí přijít s dítětem a potřebnými doklady a vše spolu zařídíme ve škole.

2. VĚK DÍTĚTE
Zapisujeme děti, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let, tedy narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08.2018. 
Zápis je povinný i pro děti s dřívějším odkladem.

3. PODKLADY K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ (nezapomeňte vzít s sebou):
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- žádost o přijetí (možno vyplnit předem, nebo až na místě v den zápisu)

4. DALŠÍ MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:
- poštou
- elektronicky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skola@synam.cz
- do datové schránky školy, ID datové schránky: q8wmsvw
- osobní podání (kancelář školy)

5. PODKLADY K ŽÁDOSTI O ODKLAD
- žádost o odklad
- vyjádření PPP nebo SPC
- vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

6. SPÁDOVOST
Rodiče mají právo zvolit pro své dítě základní školu podle vlastního výběru bez ohledu na spádovost.

7. DOKUMENTACE K ZÁPISU (ke stažení):

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Kritéria přijetí

Průběh zápisu

Informace k odkladu

Oznámení výsledků zápisu

Spádové ulice

Obecně závazná vyhláška o spádovosti

Desatero pro rodiče - materiál MŠMT

 

 

 


Mgr. Jakub Velecký