Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Příjmení jméno, titul Vyučuje Zařazení, funkce  
Velecký Jakub, Mgr. In, Ch  ředitel školy  
Turinská Miroslava, Mgr. 1. stupeň  zástupkyně ředitele školy  
Adámek Pavel, Mgr Z, Ov, Tv  učitel  
Báčová Miroslava, Mgr. Rj, Vv  učitelka  
Bačovská Lenka, Mgr. Čj, In, Pč  učitelka  
Brázdová Markéta, Mgr. M, F, In  učitelka  
Crhová Gabriela, Mgr. Př, Tv  učitelka  
Daňková Pavlína, Mgr. M, Př, Pč  učitelka  
Daševičová Květa, Mgr. 1. stupeň, Aj  učitelka, metodik prevence  
Dobrovolná Dominika, Mgr. TV, Př  učitelka  
Dolečková Nikola, Mgr. 1. stupeň  učitelka  
Grundová Petra, Mgr. Nj, Ov, ČJ  učitelka  
Honzáková Jana, Mgr.  1. stupeň učitelka  
Hudská Milada, Mgr. M, F, Hv, Pč  učitelka  
Ivánková Gabriela, Mgr. 1. stupeň  učitelka  
Kořístková Zuzana, Mgr. Čj, Aj  učitelka  
Kseňáková Denisa, Mgr. In, Pč, Vv,   učitelka  
Langerová Eva, Mgr. Tv  učitelka  
Pešinová Milena, Mgr. 1. stupeň  učitelka  
Schafferová Lucie, Mgr. 1. stupeň  učitelka  
Schindlerová Jana, Mgr. 1. stupeň  učitelka  
Svojanovská Jitka, Mgr. M, Aj, Hv  učitelka, výchovná poradkyně  
Šatavová Andrea, Mgr.  Nj, D  učitelka  
Štoudková Romana, Mgr. 1. stupeň  učitelka  
Štaudová Renata, Mgr. 1. stupeň, Tv  učitelka  
Štulpová Dagmar, Mgr. M, Tv  učitelka  
Vaverková Lenka, Ing. D, Hv  učitelka  
Vymazalová Valentina Čj, Hv  učitelka  
       
Pikovská Kateřina ŠD vedoucí vychovatelka  
Šálýová Hana ŠD vychovatelka  
Ficková Nikola ŠD vychovatelka  
Burianová Hana ŠD vychovatelka  
   
Šauerová Lenka, Mgr. učitelka Aj, speciální pedagog
   
Hubinková Zdeňka  asistentka pedagoga
Marková Irena  asistentka pedagoga
Bednářová Šárka asistentka pedagoga
Bártová Jana, Bc. asistentka pedagoga
Blašková Eva, Bc. asistentka pedagoga
Lacková Pavla  asistentka pedagoga
Pospíšilová Zdeňka, DiS. asistentka pedagoga
Dudová Nicola asistentka pedagoga    
Trejbalová Miloslava, Bc. asistentka pedagoga    
Benešová Marcela asistentka pedagoga
Ducháčková Martina asistentka pedagoga
Teplá Veronika asistentka pedagoga
Romportlová Dana

asistentka pedagoga

Vysvětlivky: Čj - Český jazyk, Aj - Anglický jazyk, Nj - Německý jazyk, D - Dějepis, M - Matematika, Ov - Občanská výchova, Z - Zeměpis, - Přírodopis, Fy - Fyzika, Ch - Chemie, Hv - Hudební výchova, Vv - Výtvarná výchova, Tv - Tělesná výchova, In - Informatika, - Praktické činnosti, ŠD - školní družina


Mgr. Jakub Velecký