Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Příjmení jméno, titul Vyučuje Zařazení, funkce
Velecký Jakub, Mgr. In, Ch  ředitel školy
Turinská Miroslava, Mgr. 1. stupeň, RJ  zástupkyně ředitele školy
Adámek Pavel, Mgr Z, D, TV  učitel  
Báčová Miroslava, Mgr. 1. stupeň, Vv  učitelka
Bajerová Tereza, Mgr. ČJ, D  učitelka
Brázdová Markéta, Mgr. M, F  učitelka  
Crhová Gabriela, Mgr. Př, TV  učitelka
Daňková Pavlína, Mgr. M, Př, Pč  učitelka
Daševičová Květa, Mgr. 1. stupeň, AJ  učitelka  
Grundová Petra, Mgr. 1. stupeň, NJ, OV  učitelka
Hanusová Věra, Mgr. M, OV  učitelka
Hašková Martina, Mgr. In, TEM, 1. stupeň  učitelka
Hudská Barbora, Mgr. M, D, HV  učitelka
Hudská Milada, Mgr. 1. stupeň, Hv, Pč  učitelka
Filová Iva, Mgr. 1. stupeň  učitelka
Kořístková Zuzana, Mgr. ČJ, AJ  učitelka
Kotasová Vladimíra, Mgr. Př, Rv, CH, Pč  výchovný poradce
Peniasová Marie, Mgr. 1. stupeň  učitelka
Petrová Anna, Mgr. 1. stupeň  učitelka, AP
Schafferová Lucie, Mgr. 1. stupeň  učitelka  
Schindlerová Jana, Mgr. 1. stupeň  učitelka
Svojanovská Jitka, Mgr. Aj, HV  učitelka
Štaudová Renata, Mgr. 1. stupeň, TV  učitelka
Šíchová Hana, Mgr. 1. stupeň  učitelka
Štulpová Dagmar, Mgr. M, Tv  učitelka
Zouharová Dagmar, Mgr. Ing. ČJ, D, VV  učitelka
Sotonová Hana, Mgr. ČJ  učitelka
Pikovská Kateřina ŠD vedoucí vychovatelka
Kolenová Denisa ŠD vychovatelka  
Šefrnová Kateřina, DiS. ŠD vychovatelka  
Burianová Hana ŠD, AP vychovatelka
   
Šauerová Lenka, Mgr. speciální pedagog
Langerová Lenka  asistent pedagoga 
Píšová Olga  asistent pedagoga
Hubinková Zdeňka  asistent pedagoga
Marková Irena  asistent pedagoga
Holomková Lenka  asistent pedagoga
Bártová Jana, Bc. asistent pedagoga
Pikovská Markéta  asistent pedagoga
Kseňáková Denisa, Mgr. asistent pedagoga
Lacková Pavla  asistent pedagoga
   

Vysvětlivky: Čj - Český jazyk, Aj - Anglický jazyk, Nj - Německý jazyk, D - Dějepis, M - Matematika, Ov - Občanská výchova, Rv - Rodinná výchova, Z - Zeměpis, - Přírodopis, Fy - Fyzika, Ch - Chemie, Hv - Hudební výchova, Vv - Výtvarná výchova, Tv - Tělesná výchova, In - Informatika, Pč - Praktické činnosti, OOP - programování (v rámci projektu Žáci žákům), ŠD - školní družina


Mgr. Jakub Velecký