Zájmové útvary

Zájmové útvary 2020 - 2021

V letošním školním roce poskytuje naše škola opět širokou nabídku zájmových útvarů, ve kterých mohou naši žáci trávit svůj volný čas. Všechny kroužky jsou pro žáky zdarma.

 

Robotika P. Adámek 3. - 8. ročník
Školní časopis Na Míru T. Bajerová 4. - 9. ročník
Vševědování K. Šefrnová 1. třída
Lezení na umělé stěně M. Hašková, P. Adámek 6. - 8. ročník
Školní Parlament T. Bajerová 4. -9. třída
Příprava na přijímací zkoušky z M P. Daňková 9. B
Příprava na přijímací zkoušky z M D. Štulpová 9. A
Matematický kroužek V. Hanusová 5. ročník
Cesta k občanské participaci D. Zouharová 8. - 9. ročník
Pěvecký sbor Na Míru B. Hudská, H. Šíchová 3. - 9. tř.
Hra na flétnu I. Filová 4. ročník
Zábavná robotika M. Kočvara 6. - 9. třída
Příprava na přijímací zkoušky z Čj H. Sotonová 9. ročník
Aj přípravka ŠD K. Pikovska 1. třída
Děti v pohybu ŠD K. Pikovská 3. - 5.třída
Školní televize J. Svojanovská 7. A
Zdravotnický kroužek R. Štaudová 5. - 9. tř.
Minivolejbal M. Turinská 1.a 2. tř.
Počítačové animace J. Velecký 6. - 9. třída
Programování hrou J. Velecký 3. - 5. třída
Logopedický kroužek L. Šauerová 1. - 2. třída
Kroužky němčiny L. Langerová 7. - 9. ročník


Mgr. Jakub Velecký