Zájmové útvary

Zájmové útvary 2023- 2024

V letošním školním roce poskytuje naše škola opět širokou nabídku zájmových útvarů, ve kterých mohou naši žáci trávit svůj volný čas. Všechny kroužky jsou pro žáky zdarma.

jméno vedoucího kroužek cílová skupina čas konání místo konání
J. Velecký programování 3. - 5. třída pátek 7:00 - 7:40 Uč. IN 1
M. Kočvara robotika 6. - 9. třída pondělí 14:00 PC učebna
L. Vaverková školní parlament 4. - 9. třída pondělí 7:00
L. Vaverková pěvecký sbor 3. - 9. třída pondělí 13:50 2.A
V. Vymazalová příprava na přijímací zkoušky z ČJ 9.B pátek 13:25 - 14:10 9.B
J. Svojanovská příprava na přijímací zkoušky z M 9.B úterý 7:00 - 7:45 9.B
M. Brázdová příprava na přijímací zkoušky z M 9.A čtvrtek 14:00 - 15:00 9.A
M. Trejbalová vaření Masterchef 6. - 8. třída  úterý 15:00 - 16:45 kuchyňka

J. Svojanovská

školní televize 5. - 9. třída

pondělí 14:00 - 14:45

začínáme 16.10.

IN 1 (nahoře)

Z. Kořístková

M. Trejbalová

švadlenka - šití 7 - 9. třída

středa 15 - 16:45

začneme koncem října

kuchyňka
P. Daňková doučování z M. 8.B čtvrtek 7:00 8.B
J. Velecký řezbářství 6. - 9. středa 14:00 - 15:00 dílny
D. Dobrovolná biologický kroužek 2. stupeň pátek 7:00 - 7:40 uč. P-Z

Mgr. Jakub Velecký