Kontakty

Název: Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Adresa: náměstí Míru 38/73, 568 02 Svitavy

e-mail - vedení školy: skola@synam.cz

Ředitel: 603 447 596
Zástupkyně ředitele: 739 691 881

Kancelář: 731 441 551
Sekretářka: 734 682 814


Sborovna učitelů: 725 136 046,  731 495 184 
Sborovna asistentek: 737 930 352

Školní družina: 605 311 922, 733 542 334

Speciální pedagog: 730 578 293

ID datové schránky: q8wmsvw

Vstup do e-ŽK.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají emailovou adresu ve tvaru: jmeno.prijmeni@synam.cz 

    Konzultační hodiny
Mgr. Jakub Velecký - ředitel školy e-mail  denně 7:30 - 11:30
Mgr. Miroslava Turinská - zástupkyně ředitele školy e-mail  středa 10:45 - 11:30
Marcela Pešinová - ekonomka školy e-mail  

Mgr. Jitka Svojanovská - výchovná poradkyně

e-mail

úterý 10:40 - 11:25
čtvrtek 10:40 - 11:25

pátek 9:45 - 10: 30

Individuální konzultace s učiteli a asistenty je možno vzájemně domluvit předem telefonicky.    
Mgr. Pavel Adámek, 8. A e-mail  
Mgr. Miroslava Báčová e-mail  
Mgr. Lenka Bačovská, 7. A e-mail  
Mgr. Markéta Brázdová, 9. A e-mail  
Mgr. Gabriela Crhová e-mail  
Mgr. Pavlína Daňková, 8. B e-mail  
Mgr. Květa Daševičová, metodik prevence e-mail  
Mgr. Milena Pešinová, 4.A e-mail  
Mgr. Petra Grundová e-mail  
Mgr. Lenka Vaverková,  e-mail  
Mgr. Milada Hudská,  e-mail  
Mgr. Zuzana Kořístková, 6. B e-mail  
Mgr. Denisa Kseňáková e-mail  
Mgr. Gabriela Ivánková, 3. A e-mail  
Mgr. Lucie Schafferová, 2. tř. e-mail  
Mgr. Jana Schindlerová, 1. A e-mail  
Mgr. Jitka Svojanovská 9.B e-mail  
Mgr. Lenka Šauerová, spec. ped e-mail  
Mgr. Romana Štoudková, 1. B e-mail  
Mgr. Renata Štaudová, 5.A. e-mail  
Mgr. Dagmar Štulpová 7.B e-mail  
Mgr. Dominika Dobrovolná 6.A. dominika.dobrovolna@synam.cz  
Mgr. Nikola Dolečková 4.B.  nikola.doleckova@synam.cz  
Mgr. Jana Honzáková 3.B. jana.honzakova@synam.cz  
Mgr. Eva Langerová eva.langerova@synam.cz  
Mgr. Andrea Šatavová andrea.satavova@synam.cz  
Valentina Vymazalová valentina.vymazalova@synam.cz  
     
školní družina e-mail  
     
Školní poradenské pracoviště e-mail