Současnost

Současnost školy

Škola se nachází v centru Svitav. Historická budova školy je nedílnou součástí svitavského náměstí.

Škola má šestnáct kmenových učeben a odborné učebny:
- přírodopis a zeměpis
- fyzika a chemie
- dvě učebny informatiky
- jazyková učebna
- výtvarná výchova
- hudební výchova
- dílny
- cvičná kuchyň.
K výuce tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu a městskou tělocvičnu Šapito. Dále dvě učebny slouží k činnosti školní družiny. V areálu školy je hřiště s umělým trávníkem a ke sportování je určeno i menší travnaté hřiště. Školní hřiště je po vyučování přístupné dětem ke sportovnímu vyžití.

Část prostoru budovy školy je využívána k činnosti SVČ Tramtáryje Svitavy. 

K 1. 9. 2019 navštěvuje školu celkem v 16 třídách 353 žáků, školní družinu ve čtyřech odděleních pak 98 dětí. Žáky vyučuje celkem 26 učitelů, a 10 asistentů pedagoga. Ve školní družině pracují čtyři vychovatelky. Provoz školy - úklid, údržbu, topení, ekonomické záležitosti a správu počítačové sítě pak zajišťuje 7 provozních zaměstnanců.

Na škole probíhá rozšířená výuka Informatiky od 4. ročníku. Dále nabízíme předmět Tvořivé a efektivní myšlení v 7. ročníku, kde se žáci věnují moderním trendům, jako je programováníí, 3D modelování, počítačová grafika a robotika.

Výuka jazyků začíná od 1. tříd formou jazykové přípravky a žáci se seznamují se základy angličtiny, od 2. ročníku je pak výuka povinná. Od 7. tříd se všichni žáci povinně učí druhý jazyk, kterým je ruština nebo němčina.

Každoročně nabízíme kolem dvaceti zájmových útvarů, které vedou naši učitelé a pro děti jsou vždy zdarma.

Škola má vlastní knihovnu, jejíž fond je neustále doplňován a aktualizován. Katalog školní knihovny mají žáci k dispozici online na internetu.


Mgr. Jakub Velecký