Školní časopis

Školní časopis

Školní časopis vycházel pod názvem Slunečník pravidelně od ledna 2008. Začal se však rodit již od roku 2006 v kroužku informatiky na naší škole pod vedením pana učitele Veleckého. Od září 2007 se naše redakce schází pravidelně dvakrát týdně. Na podzim tohoto roku vyšlo několik zkušebních čísel a od ledna jsme pravidelným měsíčníkem. Naším prvním šéfredaktorem byl pan učitel Jakub Velecký.

Snažíme se, aby byl obsah časopisu interaktivní. Slunečník je plný soutěží, anket a otázek, na které naši čtenáři odpovídají a vyhrávají drobné ceny. Pro odevzdávání odpovědí jsme si sami vyrobili hezkou schránku.

V redakci bývá kolem 20 žáků naší školy v rozmezí 3. – 9. třídy. Většina redaktorů má své úkoly a zodpovídá za určitou část časopisu. Do Slunečníku také významně přispívají i ostatní žáci školy. Naším cílem je aby náš časopis obsahoval i aktuální informace z dění ve škole nebo ve městě. I proto vychází vždy až na konci daného měsíce.

Časopis Slunečník byl velice úspěšný i z hlediska získávání finančních prostředků. Již dvakrát jsme úspěšně žádali o přidělení prostředků na provoz a tisk z grantů města Svitavy. V roce 2008 jsme také pořídili novou kvalitní tiskárnu z grantu Pardubického kraje.

2009 - 2010
Časopis vychází dál v nezměněné formě a těší se stále velké oblibě u žáků naší školy. Šéfredaktorkou Slunečníku se stává paní učitelka Hana Šíchová, protože pan učitel Velecký je vytížen v jiných projektech školy. Časopis se začal prodávat i ve školním kiosku.

2010 - 2012
I v těchto letech  pokračujeme ve vydávání oblíbeného školního časopisu. Šéfredaktorkou se stala paní učitelka Romana Kozáková. Pan učitel Velecký s paní Šíchovou jí zůstavají jako nejbližší spolupracovníci a technická pomoc. Časopis je nadále úspěšným projektem naší školy, nejen díky oblibě u žáků, ale i díky získaným finančním dotacím od Města Svitavy.

2012 - 2013
Nový školní rok je opět ve znamení změny. Šefredaktorskou židli obsadil opět pan učitel Jakub Velecký. Mnohem důležitější změnou však je přechod na jiný systém práce. Rozhodli jsme se, že přejdeme na technologii cloud computing. Od letošního září mohou redaktoři editovat své články odkudkoliv na světě přes internet. Nebudou tedy vázáni na schůzky redakce ve škole a každé číslo časopisu tak vzniká vždy průběžně on-line na síti. Kvalitu a obsah se budeme snažit udržet na obdobné úrovni jako v minulosti, máme však v úmyslu zaměřit se více na svitavský region.

2015 - 2018
Šéfredaktorkou se po čase stává paní učitelka Romana Kozáková a nově posílená redakce pod jejím vedením funguje opět výborně. Časopis se letos zaměřuje zejména na informace o dění ve škole a výrazně se věnuje našim mladším žákům na 1. stupni.

2018 - současnost
Novou šéfredaktorkou se stala paní učitelka Tereza Bajerová. Došlo k výraznému doplnění redakce a oživení činnosti. Časopis byl přejmenován, od tohoto roku vychází pod názvem Na Míru.

SLUNECNIK

redakce
Historická fortografie první redakce Slunečníku.


Mgr. Jakub Velecký

Obsah našich časopisů

Ukázka naší tvorby:

gallery


Mgr. Tereza Bajerová