Investiční akce

Investiční akce školy

Stručný výčet investic do budovy školy.

Přehled důležitých rekonstrukcí na škole:

1878 - výstavba školy

1959 - přestavba umývárny

1969 - oprava střechy

1970 - výměna oken

1974 - fasáda školy

1973 - 1974 - výměna kotlů na pevné palivo

1980 - 1981 generální rekonstrukce elektroinstalace, obklady na chodbách a oprava sociálních zařízení, elektrická přípojka

1984 - výměna střešní krytiny po obvodu školy z náměstí a Jiráskovy a Nerudovy ulice

1986 - přípojka plynu

1990 - 1991 - nátěry oken

1991 - omítky ve sklepních prostorách, lávka ke komínu

1995 - rekonstrukce kotelny - převedena na plyn, firma Aquapol namontoval 11 zářičů proti vlhkosti

1996 - zástavba proluky ve školním dvoře ( nad sprchami), oprava fasády celé školy

1997 - sanační omítky ve sklepních prostorách

1998 - uvedeno do provozu hřiště s umělým trávníkem

1999 - rozmrazování žlabů

2000 - rekonstrukce chlapeckých záchodů, oprava podlah v 5 učebnách

2001 - rekonstrukce vstupní haly

2002 - rekonstrukce školních dílen, utěsnění oken v 1 podlaží

2003 - nová počítačová učebna, restaurování části stropů chodby v 1.patře, oprava podlahy ve velké tělocvičně

2004 - oprava podlahy v malé tělocvičně - položen umělý povrch, nátěr dveří v 1. patře,

umístění repliky pamětní desky ve vstupní hale (12.září 2004)

2006 - Modernizace školy pokračuje. Nejvýznamější akce:

rekonstrukce sociálních zařízení a sprch firmou Klepocol s.r.o. 1 087 970,00 Kč
oprava fasády z náměstí Ol Spol   Svitavy   89 784,00 Kč
rozšíření počítačové sítě do zadního traktu školy   81 000,00 Kč
termohlavice  Termostav Příbram     150 000,00 Kč

2007 - Nejvýznamější investiční a rekonstrukční akce:

nátěry oken (Nerudova ul.) 305 000,- Kč
nátěry vnitřních dveří   14 339,50 Kč
nákup stavitelného nábytku 125 110,- Kč

2008 - I nadále dochází k modernizaci školy a nákupu nového zařízení:

nátěry oken (náměstí Míru) 168 456,- Kč
opravy podlah 170 795,- Kč
nákup stavitelného nábytku    90 340,00 Kč
nákup interaktivní tabule 96 000,- Kč

2009 - Škola se neustále rozvíjí a dochází k dalším změnám, opravám a modernizacím:

nátěry oken (Jiráskova ul.) 293 334,- Kč
rozvody teplé vody (WC chlapci) 88 640,- Kč
modernizace elektroinstalace (učebna počítačů a sborovna)  198 911,- Kč
bezpečnostní kamerový systém    88 208,- Kč
nákup stavitelného nábytku 118 979,- Kč

2010 - Investice do rozvoje školy a zlepšování podmínek výuky pokračují:

druhá interaktivní tabule 96 000 ,- Kč

2011 - Škola se dále rozvíjí a opět investujeme do lepšího prostředí:

malování učeben 31 304,- Kč
oprava podlahy a rozvodů v učebně fyziky 564 600,- Kč
oprava elektroinstalace (3 učebny)  124 209,- Kč
oprava podlahy (uč. číslo 18)  56 399,- Kč
2x interaktivní tabule 190 000,- Kč

 

2012 - pokračujeme v modernizaci odborných učeben, využíváme prostředků z EU v rámci podaných projektů

název akce firma celkem
malování vybraných učeben

Bednařík

Hradec nad Svitavou 228

39 630,00 Kč
oprava elektroinstalace v 5 učebnách

 Josef Pisca,

Hradec nad Svitavou 480

122 375,00 Kč
Výměna kotlů ČEZ Energo Financováno v rámci smlouvy dodavatele
Vybavení učebny multifunkční učebny fyziky a chemie

Školab s.r.o. – nábytek

Profylaktika Svitavy -SW a HW

247 730,00 Kč

201 805,00 Kč

Financováno z prostředků  OP VK , projekt COP

Nové stránky webu Internet 30 000,00 Kč

 

2013 - další opravy ve škole

název akce firma celkem
malování vybraných učeben

Bednařík

Hradec nad Svitavou 228

38 0400 Kč
oprava elektroinstalace ve sborovně

 Josef Pisca,

Hradec nad Svitavou 480

30 703,00 Kč
Oprava podlahy v učebně jazyků KLEPOCOL, Lačnov 322

Financováno z FRIM

496 665,00 Kč

 

 

2014 - opravy a akce na škole

název akce                                             firma                                                             celkem

malování vybraných učeben                     Bednařík Hradec nad Svitavou  228                   64 709,- Kč

oprava elektroinstalace v zadním traktu    Josef Pisca, Hradec nad Svitavou 480                90 989,- Kč

oprava  hřiště                                         KLEPOCOL, Lačnov                                         322 91 000,- Kč

vestavěný nábytek                                 Firma Bobři Hradec nad Svitavou                            21 121,- Kč

 

 

2015 - opravy a akce na škole

název akce                                             firma                                                             celkem

malování vybraných učeben                      Bednařík Hradec nad Svitavou 228                    55 942,- Kč

výměna serveru                                       Profylaktika Svitavy                                        40 655,- Kč

WiFi zařízení                                             Synet Svitavy                                                 47 687,- Kč

oprava sítí na  školním hřišti                      PÁLENÍK  s.r.o. Svitavy                                  165 689,- Kč

vybavení učebny Vv nábytkem                  Firma Vyroubal Moravská Třebová                    34 603,- Kč

cvičná kuchyňka                                       Firma  Trtílek Svitavy                                     329 626,- Kč

 

2016 - opravy a akce na škole

název akce                                               firma                                                             celkem

malování vybraných učeben                     Bednařík Hradec nad Svitavou

                                                             a  Firma Satrapa                                            118 257,- Kč

zabezpečení školy                                   Firma Josef Pisca, Sklené                                123 100,- Kč

oprava sociálních zařízení chlapci              Firma  Klepocol Svitavy                                  280 000,- Kč

oprava římsy včetně dokumentace            Firma Robert Čížek                                        116 176,- Kč

 


Mgr. Jakub Velecký