Školní firma

Účastníme se projektu ŠKOLNÍ FIRMY

Žáci založili vlastní firmu a učí se podnikat....

Žáci naší školy se účastní projektu Školní firmy, kde jsme si již založili firmu GamEng na tvorbu učebních pomůcek do anglického jazyka. V současné době probíhá návrh a výroba pomůcek, které budeme fiktivně "prodávat". Naučíme se vytvořit finanční plán pro naši firmu, budeme propagovat naše výrobky známými marketingovými metodami a závěrem vše budeme mít zavedeno v peněžním deníku.

EU

Metodická příručka. Zájmový kroužek Školní firma - výstup projektu: ke stažení zde.

 PROJEKT ŠKOLNÍ FIRMY Registrační číslo: CZ 1.07/1.1.00/54.0020 Doba realizace: 10. 10. 2014 – 31. 7. 2015 Příjemce: Základní škola Brno, Antonínská 3 Partneři projektu: ZŠ Brno, Měšťanská 21 ZŠ Svitavy, Náměstí Miru 73 ZŠ Židlochovice, okres Brno-venkov Zapojená škola: ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1 Hlavním cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností na úrovni základní školy, motivace žáků a žákyň k volbě povolání v technických oborech a tím zvýšení šancí uplatnit se na trhu práce nebo formou sebezaměstnání (OSVČ). Formou zájmových kroužků bude založeno a realizováno 5 skutečně fungujících a vzájemně kooperujících školních podniků zaměřených na výrobu a obchod. Svou činnost budou prezentovat na miniveletrhu školních podniků spojeném s kooperační burzou. Cílem kooperační burzy bude navázat a uzavřít obchodní a výrobní kontakty zúčastněných škol mezi sebou a s dalšími pozvanými školami. Během realizace projektu bude zajištěno konzultantem- odborníkem s podnikatelskou praxí poradenství cílovým skupinám. Hlavním výstupem projektu bude zpracovaná metodická příručka. Pro její zpracování budou využity zkušenosti a poznatky ze všech aktivit projektu. Podpůrnou aktivitou je odborná příprava pedagogických pracovníků a pracovnic základních škol formou 4 seminářů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Mgr. Jitka Svojanovská