Šablony

ŠABLONY II

Projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Šablony II - Rozvoj ZŠ náměstí Míru
Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013834
Výše podpory: 1 483 930,- Kč

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2021 
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro děti ohrožené školním neúspěchem, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a systematické rozvíjení spolupráce žáků. Cílem projektu je zvýšení kvality školního vzdělávání, profesionální rozvoj pedagogů, rozvoj spolupráce mezi žáky a zvýšení kvality školní družiny.

Vybrané aktivity:
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků - všechny varianty kromě Inkluze
Cílem této aktivity je umožnit pedagogům školy osobnostní růst a rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oblastech, které mohou uplatnit při modernizaci výuky.

Klub pro žáky ZŠ
Cílem této aktivity je ucelený proces řízení, vybavení a realizace klubu.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem této aktivity je ucelený blok doučování, který pomáhá žákům nezvládajícím učivo v běžných hodinách.

Projektový den ve škole
Cílem této aktivity je realizovat během školního roku projektové dny, které rozvíjí kompetence a dovednosti žáků.

Školní asistent - personální podpora ŠD
Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu práce žáků ve školní družině.


Mgr. Jakub Velecký