Šablony

OP JAK

Projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: OP JAK I - Rozvoj ZŠ náměstí Míru
Reg. č. : CZ.02.02.XX/00/22_002/0007214
Výše podpory: 2 483 930,- Kč

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2023
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2025 
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro děti ohrožené školním neúspěchem, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a systematické rozvíjení spolupráce žáků. Cílem projektu je zvýšení kvality školního vzdělávání, profesionální rozvoj pedagogů, rozvoj spolupráce mezi žáky a zvýšení kvality školní družiny.

Vybrané aktivity:
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků
Cílem této aktivity je umožnit pedagogům školy osobnostní růst a rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oblastech, které mohou uplatnit při modernizaci výuky.

Školní asistent
Cílem této aktivity je péče o inkludované žáky.

Kariérní poradce
Cílem této aktivity je péče o vycházející žáky, kariérní poradenství a pomoc při volbě povolání.

Inovativní vzdělávání 
Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu a atraktivitu vzdělávání, pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem a modernizace výuky.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ŠD
Cílem této aktivity je umožnit vychovatelkám školní družiny osobnostní růst a rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oblastech, které mohou uplatnit při modernizaci činností ŠD.

Inovativní vzdělávání v ŠD
Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu a atraktivitu činností, pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem a modernizace školní družiny.


Mgr. Jakub Velecký