Aktuality

Slavnostní zahájení

Začala výuka v nových učebnách...

V pátek 10. ledna zahájila škola oficiálně výuku ve dvou úplně nových učebnách v opraveném přízemí. Navázala tak na prázdninovou rekonstrukci šaten, která vzniku učeben předcházela.

Na zahájení přijali pozvání starosta a místostarosta města Svitavy, pánové David Šimek a Pavel Čížek. Dále zástupci městských organizací a také představitelé firem a společností, které na projektu rekonstrukce přízemí školy spolupracovaly.

gallery

Díky tomuto projektu máme nejen krásné nové šatny a bezbariérový přístup, ale i dvě učebny, které výrazně zkvalitní výuku v naší škole. První učebna je počítačová, vybavená moderní technologií. Bude zde probíhat vyučování informatiky, programování a předmětu Tvořivé a efektivní myšlení. Druhá učebna poslouží zejména výuce přírodopisu a zeměpisu. Je vybavena mimo jiné moderním mikroskopem s možností záznamu a promítání obrazu žákům na plátno.

Opět prokazujeme, že v naší historické, novorenesanční školní budově provádíme moderní a atraktivní výuku.


10.01.2020 | Mgr. Jakub Velecký