Archiv aktualit školní rok 2014/2015

Exkurze Terezín

... návštěva jednoho z temných míst naší historie

Dějepisná exkurze Terezín

     Ve čtvrtek  4. června 2015 jsme se my, žáci VII a VIII. ročníku, zúčastnili dějepisné exkurze do Terezína, který sehrál v období II. světové války velice smutnou roli.

Je jisté, že něco takového, co jsme viděli, by nikdo z nás zažít na vlastní kůži nechtěl.

Tolik utrpení, bolesti, smutku, beznaděje…. 

Vždyť  branami města prošlo celkem na 140 000 lidí a přes 35 000 zde i zahynulo.

Němečtí okupanti zřídili nejprve v červnu 1940 v Malé pevnosti policejní věznici pražského gestapa a poté 24. listopadu 1941 ve městě samotném ghetto.

Tento sběrný a průchozí tábor byl určen nejprve pro Židy z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později také z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska.

Zde je několik postřehů nás samotných:

Cesta autobusem byla zábavná, dokud jsme nepřijeli do Terezína. Jakmile jsme uviděli hradby a příkopy, celý autobus ztichl. Tolik hrobů na jednom místě!

 Celý den mne provázely pocity jako je úzkost, lítost, bezmoc, zděšení… PROČ??

                                                                                  Šárka Kučerová,  7. třída

… v  Terezíně jsem se cítil, jako bych byl jedním z nich. Jak mohli vydržet ty přísné rozkazy, apely, hlad, bydlení na půdách, v kasematech starého opevnění i v kůlnách…

Každý, kdo tyhle chvíle prožil, se musel cítit hodně ponížený. Vždyť oni nemohli dělat to, co můžeme běžně my…

                                                                                  Jakub Kolář, 7. třída

… myslím si, že židé to měli v tomto čase opravdu těžké. Byli biti, byli podvyživení…

Nejhorší na tom je, že Terezín nebyl pravý koncentrační tábor, ale podmínky v něm byli úplně stejné.

                                                                                  Kateřina Truncová, 7. třída

… nedokážu pochopit, jak někdo mohl být tak krutý, jak mohl jen tak pro nic za nic zabíjet.

Na obrázcích Helgy Weissové, která malovala, co prožívala, jsme mohli vidět, jaké to zde musilo být hrozné. Na mě nejvíc zapůsobilo krematorium a pitevna….

                                                                                  Alexandra Skalská, 7. třída

gallery


23.06.2015 | Mgr. Pavlína Daňková